FAQ

Het recht op bijkomende verlofdagen in de leeftijdscategorie van 35 tot 44 jaar is afhankelijk van de gewerkte en gelijkgestelde dagen in het vorig kalenderjaar. Tellen ook de prestaties bij een andere werkgever mee?

Enkel prestaties bij dezelfde werkgever tellen mee. Een werknemer die in de loop van het jaar in dienst treedt en voordien bij een andere werkgever uit een andere sector werkte, heeft voor dat jaar nog geen recht op bijkomende verlofdagen. Als hij voordien bij een andere sociale werkplaats was tewerkgesteld, heeft hij recht op de bijkomende verlofdagen op basis van een attest (cf. vakantieattest). Vanuit harmonisatielogica wordt ook een tewerkstelling in een voormalig beschutte werkplaats gelijkgesteld.