FAQ

Heeft een werknemer ook nog recht op bijkomende verlofdagen 35+ of VAP-dagen 45+ als er op ondernemingsniveau al bijkomend verlof wordt toegekend?

Als er op ondernemingsniveau al bijkomende verlof werd toegekend voor de invoering van de sectorale regelingen (toestand op 31/12/2001), wordt het sectoraal bijkomend verlof ingekort.

Met ‘bijkomend verlof’ op ondernemingsniveau worden volgende type dagen bedoeld:

– Vakantie bovenop het wettelijk vakantierecht;
– Betaalde feestdagen bovenop de wettelijke feestdagen;
– Anciënniteitsverlofdagen;
– Arbeidsduurverminderingsdagen bij een arbeidsduurvermindering onder de grens van 38 uur

De inkorting gebeurt volgens de volgende tabel:

Bestaande extra verlofdagen Sectoraal bijkomend verlof 35+ Sectoraal aantal VAP dagen 45+ Sectoraal aantal VAP dagen 55+ Sectoraal aantal VAP dagen 58+
0 5 7 9 10
1 4,5 6,5 8,5 9,5
2 4 6 8 9
3 3,5 5,5 7,5 8,5
4 3 5 7, 8
5 2,5 4,5 6,5 7,5
6 2 4 6, 7
7 1,5 3,5 5,5 6,5
8 1 3 5 6
9 0,5 2,5 4,5 5,5
10 0 2 4 5