FAQ

Hebben werknemers die voor september uit dienst treden ook recht op de jaarlijkse premie omkadering?

Hoewel de cao het niet met zoveel woorden vermeldt, hebben de werknemers die uit dienst treden voor het betaalmoment in september ook recht op een prorata van de premie, die in verhouding staat tot de effectieve en gelijkgestelde prestaties sinds het begin van de referteperiode.

Zie cao van 15 juni 2021 houdende een premie voor omkaderingspersoneel in de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven in uitvoering van het voorakkoord van 24 november 2020 voor de social/non profitsectoren binnen PC 327.01 voor de periode 2021-2025