FAQ

Hebben voormalige LDE nog recht op VIA middelen na de invoering van individueel maatwerk?

Een deel van de VIA middelen is afkomstig van het departement Cultuur, Media en Jeugd wordt gestort via het VSPF (https://www.vspf.org). Voor meer info kan je bij het VSPF terecht.
Een ander deel van de VIA middelen wordt gestort door DWSE. Het departement zal zich daar baseren op de effectieve invulling van het LDE contingent op 1 juli 2023 voor de berekening van de VIA subsidie voor 2023. Dat zal pas gebeuren na de berekening van de IMW subsidie voor het vierde kwartaal van 2023, dus die storting komt er ten vroegste in de zomer van 2024.