FAQ

Hebben ook reguliere arbeiders recht op de anciënniteitstoeslag?

In de cao is het toepassingsgebied negatief omschreven: elke werknemer die niet behoort tot het omkaderingspersoneel heeft recht op de anciënniteitstoeslag. Dit betekent dat ook reguliere werknemers die niet tot de omkadering behoren, recht hebben op de toeslag, zelfs al worden ze reeds aan een hoger barema verloond. Voor de definitie van ‘omkadering’ wordt verwezen naar het toepassingsgebied van de CAO van 26 februari 2002 betreffende de lonen in sociale werkplaatsen – loonharmonisatie van omkadering in de sociale werkplaatsen. Artikel 1, tweede lid van die CAO definieert omkadering als: werknemers met een taak in de bedrijfsvoering of in de leiding of begeleiding van doelgroepwerknemers.

Zie collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2021 betreffende het toekennen van een anciënniteitstoeslag