FAQ

Hebben de werknemers van het PC 327.01 recht op een eindejaarspremie en hoeveel bedraagt die?

Zowel maatwerkers als andere werknemers hebben recht op een volledig bruto maandloon als eindejaarspremie (bij voltijdse prestaties gedurende de gehele referteperiode). Om recht te hebben op de eindejaarspremie, moeten maatwerkers wel een anciënniteit van minstens 3 maanden hebben gedurende de referteperiode.