FAQ

Genieten klokkenluiders ontslagbescherming?

Ja, de wet verbiedt elke vorm van represailles tegen klokkenluiders. Het begrip ‘represailles’ houdt niet alleen ontslag in, maar ook een overplaatsing, loonsverlaging, verandering van uurrooster, negatieve prestatiebeoordeling, niet verlenging van een tijdelijke arbeidsovereeenkomst,…
De beschermde persoon die beweert slachtoffer te zijn van een represaille, kan een buitengerechtelijke beschermingsprocedure opstarten bij de federale coördinator.
Er is een omkering van bewijslast: de onderneming moet bewijzen dat de gewraakte maatregel geen represaille inhoudt.
De schadevergoeding bedraagt 18 tot 26 weken loon (niet cumuleerbaar met de vergoeding voor kennelijk onredelijk ontslag van CAO nr. 109). Bij bepaalde inbreuken (financiële diensten, witwassen en terrorisme) is de sanctie hoger (6 maanden loon).