FAQ

Draagt de werkgever ook een verantwoordelijkheid bij het in rekening brengen van een eerdere tewerkstelling voor de toekenning van de anciënniteitstoeslag?

De bewijslast ligt bij de werknemer.

Dit neemt niet weg dat sommige werknemers niet op de hoogte zullen zijn dat ze recht hebben op de toeslag omdat ze reeds in een ander maatwerkbedrijf hebben gewerkt of niet goed weten hoe ze dit bewijs kunnen aanleveren. Om die reden bepaalt de cao dat de sociale dienst de werknemer op zijn verzoek ondersteunt bij het leveren van het bewijs van sectoranciënniteit.

Zie collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2021 betreffende het toekennen van een anciënniteitstoeslag