FAQ

De premie geldt enkel voor omkaderingsleden die behoren tot de categorieën 3, 4 of 5. Hoe moeten we dit zien? Moeten we kijken naar de strikte functieclassificatie of naar de inschaling in een bepaalde looncategorie?

De premie is bedoeld om de een voordeel toe te kennen aan de lagere looncategorieën. De ontwerpcao bepaalt dus dat de premie wordt toegekend aan het omkaderingspersoneel dat is ingeschaald in een barema van de categorieën 3, 4 en 5, ongeacht de functiecategorie waartoe die werknemer behoort volgens een strikte lezing van de cao van 26 februari 2002 betreffende de lonen in de sociale werkplaatsen – loonharmonisatie van omkadering in de sociale werkplaatsen.

Vb. Een ICT-verantwoordelijke (staffunctie) behoort volgens de cao tot categorie 3 (categorieën 1 en 2 behelzen enkel lijnfuncties). Ze wordt echter verloond in een hogere categorie (categorie 2). Ze heeft dus geen recht op de premie.

Zie cao van 15 juni 2021 houdende een premie voor omkaderingspersoneel in de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven in uitvoering van het voorakkoord van 24 november 2020 voor de social/non profitsectoren binnen PC 327.01 voor de periode 2021-2025