FAQ

Hoe kunnen ecocheques worden omgezet in maaltijdcheques?

De cao schrijft voor dat over de omzetting een schriftelijk akkoord met de vakbondsafvaardiging moet worden bereikt. In dit akkoord wordt ook de omzettingsformule bepaald.

In ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging, moet de omzetting worden gemeld aan de voorzitter van her Paritair Comité 327.01 (Sandra.VANDERGUCHT@werk.belgie.be).

Bij de formule voor de omzetting kan men uitgaan van het maximaal aantal werkdagen voor een voltijdse werknemer (230 verminderd met eventuele bijkomende verlofdagen) of rekening houden met het gegeven dat de cao ecocheques een aantal gelijkstellingen bevat (en dus een iets hoger bedrag toekennen dan het resultaat op basis van het maximaal aantal werkdagen). Gangbaar in de sector is een deling door 200 om het bedrag van de werkgeversbijdrage per maaltijdcheque te bepalen voor het bedrag in ecocheques van 175 EUR (dit komt neer op een werkgeversbijdrage van 0,875 cent).

Indien ook de bijkomende ecocheques (2021-2024) van 75 EUR worden omgezet in een (tijdelijk) recht op maaltijdcheques, geeft dit een bedrag van 1,25 EUR werkgeversbijdrage.