FAQ

Betekent het recht op deconnectie dat een werkgever telkens het individuele werkrooster moet natrekken alvorens een bericht te sturen aan de betrokken medewerker?

Dit is niet de bedoeling van de cao. De cao creëert het recht om geen kennis te nemen van het bericht dat buiten de werkuren of op afwezigheidsdagen wordt verstuurd maar legt niet de verplichting op om individuele werkroosters of afwezigheden na te trekken alvorens een bericht te versturen.