FAQ

Bestaat er op sectoraal niveau een cao rond de invoering van een flexibele arbeidsregeling?

Er is op sectorniveau een cao afgesloten omtrent de invoering van een stelsel van kleine flexibiliteit (artikel 20bis arbeidswet) voor de activiteiten groen en land- en tuinbouw.

Dit betekent concreet dat een onderneming actief in één van deze activiteiten een flexibele arbeidsregeling kan invoeren door een wijziging van het arbeidsreglement, zonder dat de gebruikelijke procedure voor het wijzigen van het arbeidsreglement moet worden nageleefd.

Het volstaat dat de werkgever dus flexibele uurroosters opneemt in het arbeidsreglement samen met volgende gegevens (artikel 6 §1, 1° vierde lid en  artikel 12ter, §3 Wet op de arbeidsreglementen):

– De gemiddelde wekelijkse arbeidsduur en het aantal arbeidsuren er over een referteperiode moet worden gepresteerd;
– Begin en einde van de referteperiode
– Een verwijzing naar de cao van 22 januari 2019 betreffende de invoering van de kleine flexibiliteit.

De invoering van een stelsel van kleine flexibiliteit moet wel minstens een maand op voorhand worden gecommuniceerd aan de werkgevers.