FAQ

Als er geen evaluatie is gebeurd na 5 jaar zoals het maatwerkdecreet voorschrijft, verliezen we dan de subsidie?

Neen, zolang VDAB geen evaluatie heeft uitgevoerd (ook na meer dan 5 jaar) geldt de meest recente vaststelling