FAQ

Als een LDE-entiteit of activiteit inkantelt in een bestaand maatwerkbedrijf, moet de overdrager dan een DIMONA (OUT) doen voor het overgedragen personeel? Moet de overnemer een DIMONA (IN) doen?

Ja, beide zaken (out en in) moet doorgegeven worden aan de RSZ via DIMONA.