Home

Herwinnen van ontmoetingen

Iedereen moet kunnen deelnemen aan het publieke leven. Iedereen moet er kunnen bijhoren en iedereen moet kunnen genieten. Onze organisaties werken heel bewust voor kwetsbaren en personen in armoede. Bijvoorbeeld door het aanbieden van sociale korting voor diensten en producten, door het bereiden van gezonde en betaalbare maaltijden of kinderopvang voor alleenstaande ouders te voorzien.

 

Waarom?

Mensen in armoede mogen niet uitgesloten worden in de samenleving. Investeren in betekenisvolle sociale relaties is van groot belang. Sociale relaties hebben zowel een beschermend effect als een verminderend effect op gezondheidsproblemen.

 

Hoe?

Door samen te werken met lokale besturen en OCMW’s verlenen we dienstverlening aan die niet door de reguliere bedrijven opgenomen wordt.

Wat?

Onze leden bieden energiescans aan voor kwetsbare gezinnen, een korting in buurtrestaurants en in De Kringwinkels, bieden kinderopvang aan of maken een natuurbeheersplan op.