Komt een maatwerkbedrijf in aanmerking voor het belastingkrediet voor facultatieve verhoging van de fietsvergoeding?

Kan een gedeelte van het loon worden ingeruild voor een eigen bijdrage in de leasekost van een bedrijfsfiets?

Is er een vergoeding voor het gebruik van een elektrische step?

Wat moet ik doen bij onterecht aflopen van De Lijn abonnementen van doelgroepwerknemers?

Is er een forfaitaire kilometervergoeding voorzien voor dienstverplaatsingen?

Is er een fietsvergoeding binnen het PC 327.01?

Wat is de vergoeding voor woon-werkverkeer met een privé-vervoermiddel?

Wat is de vergoeding voor woon-werkverkeer met het openbaar vervoer (trein, bus)?