We waren niet op de hoogte van de mogelijkheid een vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing te krijgen voor werken in onroerende staat op locatie. Kunnen we dit nog rechtzetten voor het verleden?

Sociale werkplaatsen mogen de vrijstelling looncorrectie en sociale maribel van 1% ook toepassen, kan deze gecumuleerd worden met de vrijstelling werken in onroerende staat op locatie?

Welke bewijzen moet een onderneming kunnen voorleggen dat de werknemers aan de voorwaarden voldoen om recht te hebben op de vrijstelling werken in onroerende staat op locatie?

Wat als de begeleiders die in aanmerking komen meestal wel meewerken op locatie, maar soms ook administratieve taken doen? Is er recht op de vrijstelling werken in onroerende staat op locatie?

Wat betekent ploegenarbeid voor de vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing voor werken in onroerende staat op locatie?

Kan de vrijstelling werken in onroerende staat op locatie wel toegepast worden in de maatwerksector als het uurloon minstens 16,02 EUR moet bedragen?

In welke gevallen moet een maatwerkbedrijf een aangifte van werken (werkmelding) bij de RSZ doen die een voorwaarde is om de vrijstelling te kunnen genieten?

Welke activiteiten binnen de maatwerksector komen in aanmerking voor de vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing werken in onroerende staat?

Wat is de vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor werken in onroerende staat?