Moeten de bijkomende verlofdagen en dagen vrijstelling van arbeidsprestaties die op het einde van het kalenderjaar niet zijn opgenomen, worden overgedragen of uitbetaald?

Heeft een werknemer ook nog recht op bijkomende verlofdagen 35+ of VAP-dagen 45+ als er op ondernemingsniveau al bijkomend verlof wordt toegekend?

Op hoeveel VAP dagen heeft de werknemer recht in het jaar waarin hij of zij de vereiste leeftijd bereikt (45, 55 of 58 jaar)?

Wat als een werknemer in de leeftijdscategorie van 35 tot 44 jaar wijzigt van arbeidsregime (voltijds naar deeltijds), wordt het recht op bijkomend verlof dan onmiddellijk geproratiseerd of pas vanaf het jaar nadien?

Het recht op bijkomende verlofdagen in de leeftijdscategorie van 35 tot 44 jaar is afhankelijk van de gewerkte en gelijkgestelde dagen in het vorig kalenderjaar. Tellen ook de prestaties bij een andere werkgever mee?

Hoeveel bijkomende verlofdagen of VAP-dagen moet een werkgever bij uitdiensttreding uitbetalen? Is dit prorata de gewerkte periodes in dat jaar?

Moeten niet-opgenomen VAP-dagen bij uitdiensttreding worden uitbetaald?

Ontvangen de werkgevers een compensatie voor de kost van de VAP-dagen?

Staat het recht op VAP-dagen in verhouding tot effectieve prestaties?

Vanaf welke leeftijd hebben werknemers van het PC 327.01 recht op bijkomende verlofdagen of dagen vrijstelling van arbeidsprestaties (VAP-dagen)?