Hoe moet ik de 5% drempel bij tijdskrediet berekenen? In koppen zoals de algemene regeling of in voltijdse equivalenten?

Is er bij de verschillende vormen van tijdskrediet een recht op een aanmoedigingspremie vanuit Vlaanderen?

Is er binnen het PC 327.01 een cao gesloten om de leeftijd voor het recht op tijdskrediet landingsbanen met onderbrekingsuitkeringen van de RVA te verlagen tot 55 jaar, in toepassing van de NAR cao nr. 170?

Is er in het PC 327.01 een cao gesloten om de arbeidsprestaties te verminderen met 1/5de vanaf de leeftijd van 50 jaar bij een lange loopbaan (28 jaar) (tijdskrediet landingsbanen)?

Is er in het PC 327.01 een cao gesloten om voltijds en halftijds tijdskrediet met motief mogelijk te maken?