Wat houdt de afwijkende procedure in bij tijdelijke werkloosheid voor doelgroepwerknemers van maatwerkbedrijven inzake het invullen en bijhouden van het formulier C3.2A?

Is er een sectorale cao die voorziet in een stelsel van tijdelijke werkloosheid voor bedienden?

Hoe verloopt de terugbetaling van de aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid door het fonds voor bestaanszekerheid?

Hoeveel bedraagt de aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid? Is dit gesubsidieerd?