Kunnen werknemers van het PC 327.01 die in SWT zijn gegaan een aanvraag indienen om vrijgesteld te worden van aangepaste beschikbaarheid?

Onder welke voorwaarden hebben werknemers met een lange loopbaan recht op SWT?

Onder welke voorwaarden hebben werknemers die nachtarbeid of in een zwaar beroep hebben gewerkt recht op SWT binnen het PC 327.01?