Kan een medewerker die voordien heeft gewerkt als uitzendkracht in dienst genomen worden met een tussenkomst vanuit het Fonds Sociale Maribel?

Wat moet ik doen met mijn erkenningen in de ‘oude’ sociale maribel wanneer ik iemand aanwerf in het nieuwe systeem?

Hoe moet ik het verbod op dubbele financiering sociale maribel en maatwerk begrijpen?

Welke formaliteiten moet ik verrichten in het kader van de sociale maribel wanneer de werknemer met een maribelerkenning wordt vervangen zonder dat de werknemer uit dienst treedt (langdurige ziekte, tijdskrediet)?

Welke formaliteiten moet ik verrichten in het kader van de sociale maribel wanneer de werknemer met een maribelerkenning wijzigt van functie?

Welke formaliteiten moet ik verrichten in het kader van de sociale maribel wanneer de werknemer met een maribelerkenning uit dienst treedt (en wordt vervangen)?

Wat moet een onderneming met erkenningen sociale maribel doen als het dalingen van het arbeidsvolume voorziet?

Hoe wordt de voorwaarde van bijkomende tewerkstelling gecontroleerd in de sociale maribel?

Welke formaliteiten moet ik verrichten in het kader van de sociale maribel eens de toekenning is bevestigd?

Wat moet ik doen om in te tekenen op de sociale maribel uitbreidingsronde X?

Welke functies kunnen in aanmerking komen voor de sociale maribel uitbreidingsronde X?

Wanneer kunnen we intekenen op de sociale maribel uitbreidingsronde X?

Krijg ik nog subsidies vanuit de vroegere regeling sociale maribel?

Wordt een onderneming op de hoogte gesteld van het bedrag van de voorschotten in het kader van SM I,II en III?

Welke subsidies ontvangen de ondernemingen vanuit het Fonds Sociale Maribel en wanneer?