RSZ harmonisering

Is categorie 3B combineerbaar met andere verminderingen van werkgeversbijdragen (doelgroepverminderingen)?

Hoe moeten werknemers met een SINE statuut worden aangeven?

Hoe moeten werknemers met een VOP worden aangegeven?

Wat wijzigt er op vlak van de te gebruiken werknemerskengetallen met de tweede fase van de RSZ harmonisatie?

Wat wordt bedoeld met de eerste fase en tweede fase van de RSZ harmonisatie?

Hoe wordt de subsidie voor het tripartite akkoord in kader van de RSZ-harmonisatie bepaald?

Hoe wordt de kost van de cao-wijzigingen in kader van de RSZ-harmonisatie gefinancierd?

Welke cao’s worden er aangepast in het kader van de RSZ-harmonisatie en vanaf wanneer gaan de wijzigingen in?

Wat is het verband tussen de RSZ-harmonisatie en de harmonisatie van bepaalde CAO’s?

Hoe kan ik de financiële impact van de RSZ-harmonisatie voor mijn bedrijf inschatten?

Wijzigt er iets op het vlak van de opzegtermijn van GESCO-personeelsleden?

Moeten we de GESCO-personeelsleden een nieuwe arbeidsovereenkomst geven?