RSZ harmonisering

Hoe wordt de subsidie voor het tripartite akkoord in kader van de RSZ-harmonisatie bepaald?

Kan een medewerker die voordien heeft gewerkt als uitzendkracht in dienst genomen worden met een tussenkomst vanuit het Fonds Sociale Maribel?

Wat moet ik doen met mijn erkenningen in de ‘oude’ sociale maribel wanneer ik iemand aanwerf in het nieuwe systeem?

Hoe moet ik het verbod op dubbele financiering sociale maribel en maatwerk begrijpen?

Welke formaliteiten moet ik verrichten in het kader van de sociale maribel wanneer de werknemer met een maribelerkenning wordt vervangen zonder dat de werknemer uit dienst treedt (langdurige ziekte, tijdskrediet)?

Welke formaliteiten moet ik verrichten in het kader van de sociale maribel wanneer de werknemer met een maribelerkenning wijzigt van functie?

Welke formaliteiten moet ik verrichten in het kader van de sociale maribel wanneer de werknemer met een maribelerkenning uit dienst treedt (en wordt vervangen)?

Hoe wordt de kost van de cao-wijzigingen in kader van de RSZ-harmonisatie gefinancierd?

Welke cao’s worden er aangepast in het kader van de RSZ-harmonisatie en vanaf wanneer gaan de wijzigingen in?

Wat is het verband tussen de RSZ-harmonisatie en de harmonisatie van bepaalde CAO’s?

Wat moet een onderneming met erkenningen sociale maribel doen als het dalingen van het arbeidsvolume voorziet?

Hoe wordt de voorwaarde van bijkomende tewerkstelling gecontroleerd?

Welke formaliteiten moet ik verrichten in het kader van de sociale maribel eens de toekenning is bevestigd?

Wat moet ik doen om in te tekenen op de sociale maribel uitbreidingsronde X?