Op welk niveau moeten er afspraken worden gemaakt omtrent het recht op deconnectie?

Wat is de rol van het CPBW bij het garanderen van het recht op deconnectie?

Zijn er uitzonderingen op het recht op deconnectie?

Betekent het recht op deconnectie dat een werkgever telkens het individuele werkrooster moet natrekken alvorens een bericht te sturen aan de betrokken medewerker?

Wat houdt het recht op deconnectie in binnen het PC 327.01?

Is er een sectorcao omtrent het individueel opleidingsrecht?