Wat zijn de patronale RSZ-werkgeversbijdragen in de maatwerksector?

Moet je als werkgever rekening houden met de anciënniteit verworven bij andere werkgevers om het toepasselijke loon te bepalen (enkel omkaderingspersoneel)?

Op welke wijze worden de lonen geïndexeerd?

Hoe wordt het minimumloon van een omkaderingspersoneelslid bepaald?

Welk minimumloon geldt er in de maatwerksector?