Hoeveel bedraagt het individueel opleidingsrecht?

Hoe moet het federal learning account (FLA) worden aangevuld?

Welke sanctie staat erop het niet registreren van de vereiste gegevens in het federal learning account (FLA)?

Welke informatieverplichtingen zijn er naar de werknemer toe in verband met het federal learning account (FLA)?

Wat moet je als werkgever registreren in het federal learning account (FLA)?

Hoe kan een werknemer zijn individueel opleidingskrediet in het federal learning account( FLA) natrekken?

Welke gegevens bevat het federal learning account (FLA)?

Wat is het ‘Federal Learning Account’ (FLA)?

Hoe kunnen we de informele opleidingen bijhouden (arbeidsdeal)?

Komen zowel formele als informele opleidingen in aanmerking in het kader van de arbeidsdeal?

Staat het recht op 4 dagen opleiding vanaf 2023 en 5 dagen vanaf 2024 in verhouding tot de tewerkstellingsbreuk en de periode in dienst?

Wat gebeurt er als een werknemer zijn opleidingskrediet niet volledig opgebruikt (arbeidsdeal)?

Wat houdt het verplichte opleidingsplan in in het kader van de arbeidsdeal?