Individueel maatwerk

Moet de begeleiding van een individueel maatwerker ergens geregistreerd worden?

Wanneer wordt het WOP in individueel maatwerk uitbetaald?

Worden er voorschotten toegekend binnen individueel maatwerk?

Hoe wordt de behoefte aan begeleiding vastgesteld in individueel maatwerk?

Vooravond individueel maatwerk – losse eindjes overgangsregeling LDE en MWA en aanvullende lokale diensten

Hoe moet een individueel maatwerker tewerkgesteld in een maatwerkbedrijf beschouwd worden in het licht van de RIZIV uitkering en de toepasselijke cumulregel (tewerkstelling buiten arbeidscircuit)?

Aan welke opleidingsvoorwaarde of ervaring moet de gekwalificeerd begeleider in individueel maatwerk voldoen?

Hoe kan een beslissing van de VDAB over de indicering en de evaluatie binnen individueel maatwerk worden aangevochten?

Is er een jaarafrekening in individueel maatwerk?

Hoe kan ik voor een concrete werknemer een subsidie individueel maatwerk aanvragen?

Hoe kan een maatwerker met een ‘dubbel’ ticket (collectief maatwerk en individueel maatwerk) tewerkgesteld worden onder de voorwaarden van individueel maatwerk?

Onder welke RSZ categorie moeten personen met een advies individueel maatwerk tewerkgesteld in een maatwerkbedrijf worden aangegeven?

Kan ik werknemers laten indiceren voor individueel maatwerk die reeds in dienst zijn?

Kan de duurtijd van het werkondersteuningspakket (WOP) voor individueel maatwerk (IMW) worden verlengd?