Hoe wordt de behoefte aan begeleiding vastgesteld in individueel maatwerk?

Individueel maatwerk

Hoe moet een individueel maatwerker tewerkgesteld in een maatwerkbedrijf beschouwd worden in het licht van de RIZIV uitkering en de toepasselijke cumulregel (tewerkstelling buiten arbeidscircuit)?

Hoe zal er bepaald worden wie er meegenomen wordt in de overgangsregelingen individueel maatwerk voor LDE en MWA?

Aan welke opleidingsvoorwaarde of ervaring moet de gekwalificeerd begeleider in individueel maatwerk voldoen?

Hoe kan een beslissing van de VDAB over de indicering en de evaluatie binnen individueel maatwerk worden aangevochten?

Is er een jaarafrekening in individueel maatwerk?

Vooravond individueel maatwerk – losse eindjes overgangsregeling LDE en MWA en aanvullende lokale diensten

Hoe moet een LDE-doelgroepwerknemer die is omgezet naar CMW en progressief wordt tewerkgesteld beschouwd worden in het licht van de RIZIV uitkering en de toepasselijke cumulregel (tewerkstelling buiten arbeidscircuit)?

Hoe kan ik voor een concrete werknemer een subsidie individueel maatwerk aanvragen?

Wat gebeurt er met de SINE-voordelen van werknemers van maatwerkafdelingen?

Zullen de zittende LDE-werknemers die omgezet worden naar collectief maatwerk meegerekend worden om de invullingsgraad te bepalen?

Hoe kan een maatwerker met een ‘dubbel’ ticket (collectief maatwerk en individueel maatwerk) tewerkgesteld worden onder de voorwaarden van individueel maatwerk?

Krijgen de zittende werknemers in collectief maatwerk automatisch een advies individueel maatwerk?

Onder welke RSZ categorie moeten personen met een advies individueel maatwerk tewerkgesteld in een maatwerkbedrijf worden aangegeven?