Individueel maatwerk

Wat gebeurt er met de VOP (Vlaamse Ondersteuningspremie) bij de invoering van individueel maatwerk?

Wat houdt de werkingssubsidie in voor lokale besturen met een aanvullend lokaal dienstenaanbod ingevoerd samen met individueel maatwerk?

Wat gebeurt er met de SINE-voordelen voor werknemers tewerkgesteld door een LDE-onderneming na de invoering van individueel maatwerk?

Wat gebeurt er met de SINE-voordelen voor werknemers tewerkgesteld door een maatwerkbedrijf na de invoering van individueel maatwerk?

Kunnen de inschakelingstrajecten LDE nog worden verlengd voor de invoering van IMW?

Kan de duurtijd van het werkondersteuningspakket (WOP) voor individueel maatwerk (IMW) worden verlengd?

Kan de hoogte van het werkondersteuningspakket (WOP) voor individueel maatwerk (IMW) worden bijgestuurd?

Wat is de Lokale diensteneconomie (LDE)?

Wat is individueel maatwerk (IMW) ?

Wat gebeurt er met Lokale diensteneconomie (LDE) ondernemingen en hun LDE-werknemers na de invoering van individueel maatwerk (IMW) – voorzien op 01/07/2023?

Wat gebeurt er met maatwerkafdelingen (MWA) na de invoering van ‘individueel maatwerk’ (IMW) – voorzien op 01/07/2023?

Wat betekent de wedertewerkstelling in collectief maatwerk ingevoerd gelijktijdig met individueel maatwerk (IMW)?

Zal er een soort ontslagverbod in individueel maatwerk (IMW) bestaan?

Wat omvat het ondersteuningsplan in individueel maatwerk (IMW)?