Individueel maatwerk

Zullen de zittende LDE-werknemers die omgezet worden naar collectief maatwerk meegerekend worden om de invullingsgraad te bepalen?

Hoe kan een maatwerker met een ‘dubbel’ ticket (collectief maatwerk en individueel maatwerk) tewerkgesteld worden onder de voorwaarden van individueel maatwerk?

Krijgen de zittende werknemers in collectief maatwerk automatisch een advies individueel maatwerk?

Wat gebeurt er met de werknemers LDE na afloop van de overgangsregeling? Is er nog een doorstroomtraject?

Wat met LDE- doelgroepwerknemers die op 30/06/2022 in een doorstroomtraject zitten?

Wat gebeurt er met het inschakelingstraject LDE van de 55+’er dat in het verleden werd verlengd?

Kan het inschakelingstraject van een LDE-doelgroepwerknemer die langdurig ziek is ook omgezet worden in een WOP collectief maatwerk?

Kan ik werknemers laten indiceren voor individueel maatwerk die reeds in dienst zijn?

Wat gebeurt er met de VOP (Vlaamse Ondersteuningspremie) bij de invoering van individueel maatwerk?

Wat houdt de werkingssubsidie in voor lokale besturen met een aanvullend lokaal dienstenaanbod ingevoerd samen met individueel maatwerk?

Wat gebeurt er met de SINE-voordelen voor werknemers tewerkgesteld door een LDE-onderneming na de invoering van individueel maatwerk?

Wat gebeurt er met de SINE-voordelen voor werknemers tewerkgesteld door een maatwerkbedrijf na de invoering van individueel maatwerk?

Kunnen de inschakelingstrajecten LDE nog worden verlengd voor de invoering van IMW?

Kan de duurtijd van het werkondersteuningspakket (WOP) voor individueel maatwerk (IMW) worden verlengd?