Moet de uitdiensttreding of de vervroegde stopzetting van het inschakelingstraject van de LDE-werknemer in de overgangsregeling gemeld worden met oog op de omzetting naar een contingent collectief maatwerk?

Hebben voormalige LDE nog recht op VIA middelen na de invoering van individueel maatwerk?

Hoe kan je weten voor hoe lang er voor een werknemer nog een tijdelijke vergoeding in de overgangsregeling individueel maatwerk zal worden uitbetaald?

Hoe zal er bepaald worden wie er meegenomen wordt in de overgangsregelingen individueel maatwerk voor LDE en MWA?

Hoe moet een LDE-doelgroepwerknemer die is omgezet naar CMW en progressief wordt tewerkgesteld beschouwd worden in het licht van de RIZIV uitkering en de toepasselijke cumulregel (tewerkstelling buiten arbeidscircuit)?

Wat gebeurt er met de SINE-voordelen van werknemers van maatwerkafdelingen?

Zullen de zittende LDE-werknemers die omgezet worden naar collectief maatwerk meegerekend worden om de invullingsgraad te bepalen?

Krijgen de zittende werknemers in collectief maatwerk automatisch een advies individueel maatwerk?

Wat gebeurt er met de werknemers LDE na afloop van de overgangsregeling? Is er nog een doorstroomtraject?

Wat met LDE- doelgroepwerknemers die op 30/06/2022 in een doorstroomtraject zitten?

Wat gebeurt er met het inschakelingstraject LDE van de 55+’er dat in het verleden werd verlengd?

Kan het inschakelingstraject van een LDE-doelgroepwerknemer die langdurig ziek is ook omgezet worden in een WOP collectief maatwerk?

Wat gebeurt er met de VOP (Vlaamse Ondersteuningspremie) bij de invoering van individueel maatwerk?

Wat houdt de werkingssubsidie in voor lokale besturen met een aanvullend lokaal dienstenaanbod ingevoerd samen met individueel maatwerk?

Wat gebeurt er met de SINE-voordelen voor werknemers tewerkgesteld door een LDE-onderneming na de invoering van individueel maatwerk?