Welke adviezen collectief maatwerk bestaan er?

Hoe kunnen we ertoe bijdragen dat de toeleidingen van collectieve maatwerkers vlotter gebeuren?

Wat is het ICF-indiceringsinstrument?

Wat is de International Classification of Functioning?

Moet de werknemer zijn toestemming geven aan het maatwerkbedrijfom in zijn (ICF)dossier te kunnen?

Mag de VDAB het WOP-pakket van een sollicitant meedelen aan het maatwerkbedrijf?

Kunnen maatwerkbedrijven zelf kandidaten indiceren?

Kan een maatwerkbedrijf zelf kandidaten toeleiden naar VDAB voor screening? Wat is de procedure en hoelang is de doorlooptijd?