Hebben doelgroepwerknemers collectief maatwerk recht op outplacement bij ontslag?

Kan een doelgroepwerknemer als zelfstandige in bijberoep werken?

Kan een doelgroepwerknemer daarnaast ook in het NEC werken?

Is een doelgroepwerknemer verplicht met pensioen te gaan als die de pensioengerechtigde leeftijd bereikt?

Wat gebeurde er met de doelgroepwerknemers die in dienst waren voor 1 januari 2019 (inwerkingtreding maatwerkdecreet)?