Vanaf wanneer neemt het WOP collectief maatwerk een aanvang? Kan een WOP retroactief worden toegekend?

Wordt er een loonpremie berekend op een verbrekingsvergoeding bij ontslag? Wat bij opzegging met vrijstelling van prestaties?

Wanneer is de maatwerksubsidie definitief?

Kan een maatwerkbedrijf de subsidie optimaliseren door zelf te kiezen wie in de WOP-rapporten wordt opgenomen?

Wat moeten we rapporteren aan het departement om de maatwerksubsidie te ontvangen?

Wat is de impact van een wijziging in de tewerkstellingsbreuk op de maatwerksubsidie?

Wat gebeurt er met de maatwerksubsidie bij langdurige ziekte?

Voor welke werknemers ontvang ik een maatwerksubsidie?

Hoe wordt de maatwerksubsidie berekend?

Kan ik naast de maatwerksubsidie nog andere loonsubsidies ontvangen voor de tewerkstelling van een doelgroepwerknemer?

Wat is de premie voor organisatieondersteuning?

Wat is de begeleidingspremie?

Wat is de loonpremie?

Wat zijn de mogelijke WOP pakketten voor een nieuwe doelgroepwerknemer?

Wat zijn de elementen van de maatwerksubsidie?