Is enclave mogelijk bij een ander maatwerkbedrijf?

Welke administratieve verplichtingen zijn er verbonden aan enclavewerking?

Wat zijn de voorwaarden voor enclavewerking?