Wanneer een collectief maatwerker intern doorstroomt, welk ondersteuningspakket binnen individueel maatwerk wordt er dan eventueel gegeven?

Is er een terugkeergarantie voor de doelgroepwerknemer die doorstroomt?

Is een deeltijdse doorstroom mogelijk?

Kan het doorstroomtraject uitmonden in de beëindiging van de WOP?

Welke WOP krijgt de doelgroepwerknemer die niet is doorgestroomd om redenen onafhankelijk van zijn wil?

Wordt rekening gehouden met de continuïteit van het maatwerkbedrijf bij doorstroom?

Wat gebeurt er als de doelgroepwerknemer na het doorstroomtraject niet doorstroomt?

Kan een maatwerkbedrijf als gemandateerde onderneming instaan voor de doorstroom van de eigen medewerkers?

Kan de persoon die doorstroomklaar bevonden wordt en in een doorstroomtraject zit, vervangen worden?

Hoe verlopen de doorstroomtrajecten?