Moet er vakantiegeld worden betaald op de toeslagen flexibele arbeidsorganisatie?

Is nachtarbeid toegestaan in de maatwerksector?

Is zondagarbeid toegestaan in de maatwerksector?

Gelden er toeslagen voor arbeid op bepaalde tijdstippen (’s morgens, ’s avonds, weekend)?

Kan er voor andere activiteiten dan groenactiviteit en land- en tuinbouw een flexibele arbeidsregeling worden toegepast?

Bestaat er op sectoraal niveau een cao rond de invoering van een flexibele arbeidsregeling?

Wat is de maximale gemiddelde arbeidsduur in de maatwerksector?