Hoe kunnen we de informele opleidingen bijhouden (arbeidsdeal)?

Komen zowel formele als informele opleidingen in aanmerking in het kader van de arbeidsdeal?

Wat moet een onderneming met minstens twintig werknemers doen om in orde te zijn met de nieuwe wetgeving uit de arbeidsdeal?

Staat het recht op 4 dagen opleiding vanaf 2023 en 5 dagen vanaf 2024 in verhouding tot de tewerkstellingsbreuk en de periode in dienst?

Wat gebeurt er als een werknemer zijn opleidingskrediet niet volledig opgebruikt (arbeidsdeal)?

Zijn er formaliteiten gebonden aan het individueel opleidingsrecht?

Is de bestaande cao rond vorming nog relevant na de inwerkingtreding van de arbeidsdeal?

Komen er sectorcao’s omtrent het recht op deconnectie en opleidingen in het kader van de arbeidsdeal?

Wat houdt het verplichte opleidingsplan in in het kader van de arbeidsdeal?

Wat moet een onderneming doen in het kader van het recht op deconnectie (arbeidsdeal)?

Welke maatregelen bevat de arbeidsdeal?