Op welk niveau moeten er afspraken worden gemaakt omtrent het recht op deconnectie?

Wat is de rol van het CPBW bij het garanderen van het recht op deconnectie?

Zijn er uitzonderingen op het recht op deconnectie?

Betekent het recht op deconnectie dat een werkgever telkens het individuele werkrooster moet natrekken alvorens een bericht te sturen aan de betrokken medewerker?

Wat houdt het recht op deconnectie in binnen het PC 327.01?

Hoe kunnen we de informele opleidingen bijhouden (arbeidsdeal)?

Komen zowel formele als informele opleidingen in aanmerking in het kader van de arbeidsdeal?

Wat moet een onderneming met minstens twintig werknemers doen om in orde te zijn met de nieuwe wetgeving uit de arbeidsdeal?

Staat het recht op 4 dagen opleiding vanaf 2023 en 5 dagen vanaf 2024 in verhouding tot de tewerkstellingsbreuk en de periode in dienst?

Wat gebeurt er als een werknemer zijn opleidingskrediet niet volledig opgebruikt (arbeidsdeal)?

Zijn er formaliteiten gebonden aan het individueel opleidingsrecht?

Zijn er sectorcao’s omtrent het recht op deconnectie en opleidingen in het kader van de arbeidsdeal?

Wat houdt het verplichte opleidingsplan in in het kader van de arbeidsdeal?

Welke maatregelen bevat de arbeidsdeal?