Welke administratieve verplichtingen vervallen wanneer er een aanwezigheidsregistratie is?

Wat is de sanctie voor niet naleving van de aanwezigheidsregistratieverplichting bij schoonmaakactiviteiten?

Welke personen moeten worden geregistreerd voor de verplichte aanwezigheidsregistratie van schoonmaakactiviteiten?

Via welk middel moet de aanwezigheid bij schoonmaakactiviteiten geregistreerd worden?

Welke gegevens moeten worden geregistreerd voor de verplichte aanwezigheidsregistratie bij schoonmaakactiviteiten?

Voor welke activiteiten geldt de verplichte aanwezigheidsregistratie bij schoonmaakactiviteiten?

Waarom is er een verplichte aanwezigheidsregistratie bij schoonmaakactiviteiten?

Wat is er nieuw vanaf 1 januari 2024 in de schoonmaakactiviteit?