Webinar check-in-and-out@work voor schoonmaakactiviteiten

Kan de werknemer een smartphone gebruiken van de onderneming bij de aanwezigheidsregistratie schoonmaakactiviteiten?

Hoe doe ik een aangifte van werken voor schoonmaakactiviteiten?

Welke administratieve verplichtingen vervallen wanneer er een aanwezigheidsregistratie is?

Wat is de sanctie voor niet naleving van de aanwezigheidsregistratieverplichting bij schoonmaakactiviteiten en/of de verplichting aangifte van werken?

Welke personen moeten worden geregistreerd voor de verplichte aanwezigheidsregistratie van schoonmaakactiviteiten?

Hoe gebeurt de aanwezigheidsregistratie praktisch?

Op welk moment moet er een aanwezigheidsregistratie worden verricht bij schoonmaakactiviteiten?

Voor welke activiteiten geldt de verplichte aanwezigheidsregistratie bij schoonmaakactiviteiten?

Waarom is er een verplichte aanwezigheidsregistratie bij schoonmaakactiviteiten?

Wat is er nieuw vanaf 2024 in de schoonmaakactiviteit?