H! Agenda

Opleiding vertrouwenspersoon – IDEWE

Gepost op 25 september 2023

Werknemers zijn de motor van elke organisatie. Helaas neemt de laatste jaren het aantal meldingen over stress, verbaal geweld en pesten toe. Daarom heeft elke organisatie een vertrouwenspersoon om collega’s extra te ondersteunen. In deze basisopleiding krijgen vertrouwenspersonen een scherp beeld van hun takenpakket, en leren hoe ze hun collega’s optimaal opvangen en begeleiden.

Programma

Deze opleiding bestaat uit drie delen:

 • Een basisopleiding van 5 dagen
 • Een terugkomdag
 • Een supervisiemoment van 3 uur

 

Deze zijn allemaal apart te volgen of als een volledig pakket.

Basisopleiding vertrouwenspersoon: wettelijk kader

Een vertrouwenspersoon heeft een duidelijk mandaat en werkt binnen een wettelijk kader. Deze moet dan ook goed weten wat er van hem of haar wordt verwacht. Daarom gaan we dieper in op:

 • psychosociale risico’s
 • interne en externe procedures bij psychosociale klachten
 • hun rol en statuut als vertrouwenspersoon
 • Meer voeling met de taken van een vertrouwenspersoon

 

 

We focussen op de praktijk: de opstart en begeleiding van een vertrouwensgesprek. De deelnemers oefenen daarbij op de basishouding van een ondersteunend gesprek, luistervaardigheden en het omgaan met emoties.

We belichten informele interventieverzoeken of bemiddeling tussen personen. Daarbij hebben we oog voor de verschillende facetten van een probleemsituatie, zoals de dynamiek tussen personen of binnen een groep of organisatie. De deelnemers krijgen ook concrete scenario’s die hen leren om te gaan met conflicten.

Naar een gezonde werksfeer

Geeft u uw vertrouwenspersonen alle tools in handen om hun job goed uit te oefenen? Dan bewijst u dat u de psychische gezondheid van uw werknemers ernstig neemt. Dat zorgt niet alleen voor een gezondere werksfeer, maar schept ook vertrouwen tussen organisatie en werknemers.

Na de opleiding ontvangen de deelnemers een getuigschrift.

Voor wie?

Preventieadviseurs, HR diensten en sociale diensten van HERW!N-leden

Praktisch

Deze opleiding wordt verschillende keren georganiseerd tijdens voorjaar 2024 op diverse locaties in Vlaanderen. Meer informatie en details over de kostprijs kan je raadplegen op de site van IDEWE.

Voorwaarden

 

 • Annuleren van jouw inschrijving voor een live event kan uitsluitend schriftelijk (per e-mail, via heidi@herwin.be).
 • Annuleren kan kosteloos tot 5 werkdagen voor het evenement plaats vindt.
 • Annuleren kan kosteloos in geval van ernstige ziekte of ongeval van de deelnemer:. In dit geval meldt je ons dit zo snel mogelijk via mail. En dit vóór de start van het event. Je bezorgt ons ook de nodige attesten. Het volledige inschrijvingsbedrag wordt, als dit reeds was vereffend, teruggestort. Let wel: ziekte of ongeval waardoor je slechts een deel van de sessies afwezig bent, geeft geen aanleiding tot kosteloos annuleren.
 • Bij afwezigheid zonder verwittiging, wordt een no-showfee van 40,- euro (excl. btw) aangerekend voor catering- en andere kosten. Een vervanger mag steeds jouw plaats innemen. Gelieve ook deze wijziging door te geven.
 • Om privacy-redenen geven we mee dat op onze events mogelijk beeldmateriaal wordt gecreëerd – in vorm van foto en/of film – dat nadien via HERW!N-mediakanalen kan worden gebruikt.