H! Agenda

Lerend netwerk “hoe kunnen we drempels rond instroom counteren?”

Gepost op 14 februari 2022

VOLZET Een vlotte en efficiënte instroom van nieuwe medewerkers is cruciaal! Ook voor maatwerkbedrijven. Toch blijven vacatures open staan en blijven werkposten leeg. We ervaren al te vaak drempels. In deze bijeenkomst zoeken we samen hoe we deze obstakels kunnen overbruggen. Willen we zoeken naar bestaande goede praktijken.
Uit dit alles distilleren we een aantal knelpunten en formuleren we aanbevelingen voor het beleid. Om zo tot oplossingen te komen.

Programma

Met deze taskforce help je mee om:

  1. De vertragingsmechanismen in kaart te brengen
  2. Knelpunten en obstakels te identificeren
  3. Aanbevelingen naar de VDAB en het beleid te formuleren
  4. Samen te zoeken naar innovatieve oplossingen

Voor wie?

Deze sessie is gericht op HR verantwoordelijken, medewerkers personeelsdienst, verantwoordelijken voor selectie en rekrutering,…

Praktisch

De sessie gaat door op 10 maart van 13u30 tot 16u. De locatie is nog nader te bepalen aan de hand van het aantal deelnemers.