Thema's

Voedseloverschotten

De hele voedselketen streeft ernaar om 30 % van de voedselverliezen te voorkomen, her verwerken als voedsel of hoogwaardiger te valoriseren ten opzichte van 2015. Schenking van voedseloverschotten via de voedselbank, sociale organisaties, … blijft belangrijk, en er komen ook preventie en valorisatie acties in de ganse voedselketen (van producent tot en met consument).  In 2015 was er 907.000 ton voedselverlies. Om dit met 30 % te verminderen of hoogwaardiger te valoriseren tegen 2025, betekent dit een vermindering van 272.000 ton (als we economische groei buiten beschouwing laten).

Waarom?

Wereldwijd gaat 1/3e van ons voedsel verloren. Jaarlijks gaat in Vlaanderen alleen bijna 900.000 ton voedselreststromen verloren. Overschotten die ook verwerkt of verdeeld kunnen worden. Dat is een enorme verspilling van grondstoffen: van het voedsel zelf en ook van de bossen die gerooid worden of de meststoffen die gebruikt worden om het voedsel te telen. Als voedselverlies een land was, dan was het de derde grootste uitstoter van broeikasgassen ter wereld.

Aan de andere kant van de keten vinden we wereldwijd zo’n 800 miljoen mensen die niet genoeg voedsel hebben om gezond en actief te leven. Ook in België stijgt de (kans)armoede en doen steeds meer mensen een beroep op voedselhulp.

Ons antwoord

Een eerste stap om voedselverlies te stoppen, is onze manier van voedsel te produceren, kopen en consumeren te veranderen. Waar er toch nog overschotten ontstaan, maken we er beter zo goed mogelijk gebruik van.

De distributieplatforms verzamelen overschotten bij producenten, veilingen, supermarkten en bedrijven. Ze verdelen deze vervolgens bij voedselhulp- en sociale organisaties. Van de voedseloverschotten kan ook iets lekkers worden gemaakt dat langer houdbaar is.

Met het Europese project Flavour zetten we hiervoor verschillende initiatieven op. De Foodsavers zorgen voor een betere toegang tot verse en gezonde voeding voor wie het niet breed heeft. Ze doen dit via distributieplatforms, sociale kruideniers en buurtrestaurants. Zo werd maar liefst 918 ton voedseloverschotten herverdeeld aan 59.000 mensen*.

Voor het vermijden of recupereren van voedseloverschotten maken we gebruik van de cascade van (voedsel)waardebehoud. Op elk niveau van de cascade is actie mogelijk. Na voorkomen van verlies, is voedseloverschotten gebruiken voor menselijke consumptie de beste optie. Hoe hoger in de cascade voedseloverschotten worden vermeden of gebruikt, hoe groter de voordelen voor het milieu, de samenleving en de economie.