Thema's

Voedseloverschotten

Voedseloverschotten herverdelen is goed voor het klimaat, geeft beter toegang tot gezonde voeding voor mensen in armoede en zorgt voor sociale tewerkstelling.

Flavour is een Europees samenwerkingsverband met 10 partners uit België, Frankrijk en Groot-Brittannië die voedselafval proberen verminderen.

Met financiële EU-steun halen sommige partners voedseloverschotten op bij supermarkten, veilingen of bedrijven en verdelen ze die onder mensen in armoede. Andere partners zoeken nieuwe manieren om voedseloverschotten een nieuw leven te geven, zoals pompoensoep of gedroogde groenten maken.

De focus bij alle Flavour activiteiten ligt op jobcreatie voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Zij halen het voedsel op en verdelen het. Om coaches en managers te ondersteunen bij het opleiden en omkaderen van sociale werknemers ontwikkelden de Flavour-partners een trainingsgids.

Daarnaast proberen de partners ook de sector rond voedseloverschotten te versterken. Dat doen ze door beleidsaanbevelingen te doen bij politici of onderzoek te doen naar sterke businessmodellen.

De afgelopen jaren haalden de partners al meer dan 5000 ton voedsel op, dat ze verdeelden aan meer dan 150.000 mensen in armoede. Daarbij creëerden ze ook tientallen nieuwe jobs voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Meer weten? Bezoek de website via deze link.

Waarom?

Wereldwijd gaat 1/3e van ons voedsel verloren. Jaarlijks gaat in Vlaanderen alleen bijna 900.000 ton voedselreststromen verloren. Overschotten die ook verwerkt of verdeeld kunnen worden. Dat is een enorme verspilling van grondstoffen: van het voedsel zelf en ook van de bossen die gerooid worden of de meststoffen die gebruikt worden om het voedsel te telen. Als voedselverlies een land was, dan was het de derde grootste uitstoter van broeikasgassen ter wereld.

Aan de andere kant van de keten vinden we wereldwijd zo’n 800 miljoen mensen die niet genoeg voedsel hebben om gezond en actief te leven. Ook in België stijgt de (kans)armoede en doen steeds meer mensen een beroep op voedselhulp.

Ons antwoord

Een eerste stap om voedselverlies te stoppen, is onze manier van voedsel te produceren, kopen en consumeren te veranderen. Waar er toch nog overschotten ontstaan, maken we er beter zo goed mogelijk gebruik van.

De distributieplatforms verzamelen overschotten bij producenten, veilingen, supermarkten en bedrijven. Ze verdelen deze vervolgens bij voedselhulp- en sociale organisaties. Van de voedseloverschotten kan ook iets lekkers worden gemaakt dat langer houdbaar is.

Met het Europese project Flavour zetten we hiervoor verschillende initiatieven op. De Foodsavers zorgen voor een betere toegang tot verse en gezonde voeding voor wie het niet breed heeft. Ze doen dit via distributieplatforms, sociale kruideniers en buurtrestaurants. Zo werd maar liefst 918 ton voedseloverschotten herverdeeld aan 59.000 mensen*.

Voor het vermijden of recupereren van voedseloverschotten maken we gebruik van de cascade van (voedsel)waardebehoud. Op elk niveau van de cascade is actie mogelijk. Na voorkomen van verlies, is voedseloverschotten gebruiken voor menselijke consumptie de beste optie. Hoe hoger in de cascade voedseloverschotten worden vermeden of gebruikt, hoe groter de voordelen voor het milieu, de samenleving en de economie.