Thema's

Talenten ontdekken

HERW!N zocht en vond samen met de leden, een oplossing om het competentie denken – wat moeten medewerkers kunnen? – te verzoenen met het talent denken – wat willen medewerkers? Toepasselijk voor omkadering en doelgroep.

Wat is TMA?

De Talent Motivatie Analyse (TMA), vormt een geïntegreerde systematiek voor selectie, ontwikkeling en verdere groei van medewerkers.

De TMA methode is in staat om de talenten van de medewerkers op een kwaliteitsvolle en objectieve manier in kaart te brengen.

TMA is dé toegangspoort bij uitstek om samen met medewerkers een positief verhaal te creëren en te werken aan succesvolle (loopbaan) trajecten.

Waarom TMA?

De TMA-methodiek brengt snel en diepgaand de drijfveren en talenten van medewerkers in kaart én slaat daarbij de brug naar de competenties. De TMA-methodiek biedt een antwoord op de vraag welke competenties zijn vanuit welke talenten makkelijk of moeilijk te ontwikkelen? Deze analyse biedt je handvaten bij de verdere begeleiding en ontwikkeling van jouw medewerkers.

Talentmanagement via een online platform

Dit alles gebeurt via een online platform! Dit platform laat toe om online functieomschrijvingen te maken, competenties te definiëren, medewerkers zichzelf te laten screenen op de match tussen hun talenten en deze competenties, daarrond met hun collega’s, coach of leidinggevende in gesprek te gaan, een 0°, 90° of 360° feedback te organiseren, …