FAQ

Zijn er formaliteiten gebonden aan het individueel opleidingsrecht?

De wet bepaalt dat het individueel opleidingsrecht wordt geconcretiseerd in een sectorcao of door middel van een individuele opleidingsrekening. Wanneer er niets is voorzien (geen cao of individuele opleidingsrekening), geldt een automatisch individueel recht van 4 dagen in 2023 en 5 dagen in 2024.

Er zal voorlopig geen sectorale regeling worden ingevoerd, dus de concretisering van het recht moet gebeuren via de individuele opleidingsrekening. Dit is een formulier dat volgende vermeldingen bevat:
– Identiteit van de werknemer (naam, geboortedatum en -plaats, adres en rijksregisternummer);
– Arbeidsregime van de werknemer;
– Het bevoegde paritair comité;
– Het opleidingskrediet van de werknemer;
– Het aantal gevolgde opleidingsdagen en het aantal overblijvende dagen of het aantal over te dragen jaren naar een volgend jaar;

Dit formulier wordt in het persoonlijk dossier van de werknemer bijgehouden.

Bij de invoering van de individuele opleidingsrekening, worden de werknemers ervan op de hoogte gesteld. Ze worden ook jaarlijkse geïnformeerd over het saldo op hun opleidingsrekening.
Op termijn en uiterlijk op 1 april 2024 zal de verplichting om een individuele opleidingsrekening bij te houden vervangen worden door het ‘federal learning account’.