FAQ

Welke werknemers komen in aanmerking voor de mentorkorting?

De mentor moet minstens 5 jaar praktijkervaring hebben in het beroep dat hij aanleert (te bewijzen via een attest van de huidige of vorige werkgever of door middel van een verklaring op eer).
Hij moet eveneens een mentoropleiding hebben gevolgd of een ervaringsbewijs kunnen voorleggen. De basiscursus begeleider op de werkvloer is erkend als mentoropleiding.