FAQ

Welke vergoedingen kan je toekennen aan een medewerker AMA WSE?

AMA WSE medewerkers mogen geen vergoeding ontvangen voor hun prestaties. Mocht dit wel gebeuren dan kan de overeenkomst worden geherkwalificeerd in een arbeidsovereenkomst, met alle gevolgen van dien (betalingen achterstallig loon, verschuldigde RSZ, etc.).
In afwachting van een duidelijk wettelijk kader voor het toekennen van vergoedingen, kan (maximaal) een onkostenvergoeding voor vrijwilligers worden toegekend, ook al beschouwt de RVA voor de werkloosheidsuitkering de activiteit als AMA WSE medewerker niet als vrijwilligerswerk, zodat de VDAB het moet kwalificeren als een opleiding. Het is wel aan te raden om eerder een vergoeding per dag of per halve dag dan per uur te geven, om zo duidelijk mogelijk aan te geven dat het een vergoeding is voor verplaatsingen en voor ‘niet thuis te zijn’ eerder dan een vergoeding voor prestaties