FAQ

Welke jongeren tellen mee voor de mentorkorting?

De mentorkorting kan aangevraagd worden als de mentor volgende categorieën van jongeren begeleidt:

– Leerlingen uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs met een alternerende beroepsopleiding of een deeltijdse arbeidsovereenkomst en een opleiding (SBO type 2);
– Jongeren in duaal leren/met een overeenkomst alternerende opleiding;
– Jongeren (-26) die een stage volgen binnen de SYNTRA-ondernemersopleiding;
– Jongeren (-26) die een individuele beroepsopleiding (IBO) volgt.

→ Deze jongeren moet je aangeven in DIMONA onder een andere code dan de code DWD (Dimona Without DMFA) of STG (niet onderworpen stagiairs).

– Stagiairs uit het voltijds technisch secundair onderwijs (TSO) of buitengewoon secundair onderwijs (BUSO) opleidingsvormen 2, 3 en 4 of het hoger beroepsonderwijs (HBO5);
– Jongeren met een stageovereenkomst alternerende opleiding (SAO);
– Jongeren (-26) die een onbetaalde stage lopen binnen een SYNTRA-opleiding, een cursus volgen in het volwassenonderwijs, of een opleidings- of werkervaringsstage volgen via de VDAB;
– Leerkrachten uit het TSO, BSO of DBSO die een praktijkstage lopen.

→ Deze stagiairs of cursisten moeten niet in DIMONA aangegeven worden of met de code DWD of STG. Er moet een mentorovereenkomst worden afgesloten met de opleidingsinstelling verantwoordelijk voor de stage/cursus.