FAQ

Welke formaliteiten zijn er voor de mentorkorting?

Voor de jongeren die niet in DIMONA moeten aangegeven worden of met de code DWD of STG, moet er een mentorovereenkomst worden afgesloten met een onderwijsinstelling of met de VDAB. De duurtijd bedraagt maximaal één jaar en moet samenvallen met de kwartaalgrenzen. Een model is beschikbaar op de website van DWSE.

Voor de jongeren die in DIMONA moeten worden aangegeven met een andere code dan DWD of STG, sluit je enkel de overeenkomst af die past bij het type opleiding (vb. een IBO).

Je vraagt de mentorkorting aan via het aanvraagformulier. Desgevallend voeg je de mentorovereenkomst toe. Je moet ook de bewijzen toevoegen dat de werknemers/mentoren voldoen aan de voorwaarden van praktijkervaring en mentoropleiding. Dit alles stuur je door aan mentorkorting@vlaanderen.be.

De aanvraag moet worden ingediend voor de laatste dag van het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin men de korting wil doen ingaan. Als je de mentorkorting vanaf 1 januari van het jaar X wil laten ingaan, moet je dus voor 30 juni van het jaar X de aanvraag hebben ingediend.

In DMFA geef je voor de werknemers/mentoren de verminderingscode 3800 door (geef dit door aan je sociaal secretariaat).