FAQ

Welke formaliteiten moeten er worden verricht om de doelgroepvermindering voor laaggeschoolde jongeren aan te vragen?

De jongere moet beschikken over een elektronisch dossier bij de VDAB op de laatste dag van het kwartaal van indienstname. De gegevens over het opleidingsniveau worden door de VDAB aan de RSZ doorgegeven. De werkgever vraagt de vermindering aan in de DMFA via verminderingscode 6300 (vraag na bij het sociaal secretariaat hoe dit is geprogrammeerd in het loonverwerkingspakket).