FAQ

Wat moet een onderneming doen in het kader van het recht op deconnectie (arbeidsdeal)?

Een onderneming met meer dan 20 werknemers (koppen) is vanaf 1 januari 2023 verplicht op afspraken vast te leggen in verband met het recht op deconnectie, in het arbeidsreglement of ondernemingscao.
Deze afspraken moet op zijn minst de volgende bepalingen bevatten:

– -Praktische modaliteiten voor de toepassing door de werknemer van diens recht om niet bereikbaar te zijn buiten zijn uurroosters;
– De richtlijnen voor een dusdanig gebruik van digitale hulpmiddelen dat de rusttijden, verlof, privéleven en familieleven van de werknemer gewaarborgd blijven;
– Vormings- en sensibiliseringsacties voor werknemers en leidinggevenden met betrekking tot het verstandig gebruik van digitale hulpmiddelen en de risico’s die verbonden zijn aan overmatige connectie.

De modaliteiten omtrent het recht op deconnectie kunnen ook opgenomen worden in een intersectorale (NAR) of sectorcao. In dat geval is de werkgever ontheven van de verplichting zelf modaliteiten vast te stellen.