FAQ

Wat is de vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing looncorrectie en sociale maribel (IPA korting)?

De vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing looncorrectie en sociale maribel (IPA-korting) is een percentage van de loonmassa die werkgevers niet moeten doorstorten aan de fiscus (artikel 275/7 WIB).
Voor de non-profitsector bedraagt dit percentage 1%. Kleine vennootschappen (niet vzw’s) binnen de non-profitsector kunnen het verhoogde tarief genieten van 1,12%.
Het percentage wordt berekend op de bruto bezoldigingen voor inhouding van sociale zekerheidsbijdragen.
Meer informatie over de berekening en aangifte van deze vrijstelling vind je in deze FAQ van de FOD financiën.