FAQ

Onder welke categorie van de structurele vermindering valt een individueel maatwerker die wordt aangeworven door een maatwerkbedrijf?

(Onder voorbehoud van uitvoering in de regelgeving)

Enkel doelgroepwerknemers met een advies collectief maatwerk vallen onder categorie 3b van de structurele vermindering (vanaf 1 januari 2023, onder voorbehoud van de geplande uitvoeringen in de regelgeving).

Werknemers met een WOP individueel maatwerk, die echter ook over een advies collectief maatwerk beschikken (dubbel ticket), behoren dus tot categorie 3b. Werknemers die enkel over een advies individueel maatwerk beschikken, moeten in de gewone categorie (3a) worden aangegeven. Het is voorlopig nog niet duidelijk hoe dit administratief zal worden geïmplementeerd.