FAQ

Moet het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) voor een medewerker AMA WSE worden opgeladen?

De POP en elke wijziging ervan moet opgeladen worden in het vertrouwelijk luik bij de VDAB.